Sotiris Lazou Alhambra 011 Chair
  • Sotiris Lazou Alhambra 011 Chair
  • Sotiris Lazou Alhambra 011 Chair
  • Sotiris Lazou Alhambra 011 Chair
  • Sotiris Lazou Alhambra 011 Chair
  • Sotiris Lazou Alhambra 011 Chair
  • Sotiris Lazou Alhambra 011 Chair
  • Sotiris Lazou Alhambra 011 Chair
  • Sotiris Lazou Alhambra 011 Chair
45 cm 45 cm 85 cm
length width height
available in: lacquered porro aperto, oak, walnut

Design:
Sotiris Lazou

Manufacturer:
al2