Sotiris Lazou Alhambra 007 Table
  • Sotiris Lazou Alhambra 007 Table
ALHAMBRA 007-1 120 cm 120 cm 37 cm
ALHAMBRA 007-2 100 cm 100 cm 37 cm
ALHAMBRA 007-3 150 cm 90 cm 37 cm
ALHAMBRA 007-4 130 cm 80 cm 37 cm
length width height
available in : lacquered, oak, walnut

Design:
Sotiris Lazou

Manufacturer:
al2