Miki Astori Ici Zen ATable Set
  • Miki Astori Ici Zen ATable Set
Clear glass table set.

1) Small bowl ø 10,2 H. 2,6
2) Wine glass ø 9 H. 9,4
3) Water glass ø 8,8 H. 10,5
4) Jug ø 8 H. 23

Design:
Miki Astori

Manufacturer:
driade